E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davasında Kamu Düzenine Uygunluk Şartı

Title: Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davasında Kamu Düzenine Uygunluk Şartı
Reviewed by Av. Kemal Şener on Mar 28
Rating: 5.0
Summary: Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davasında Kamu Düzenine Uygunluk Şartı

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davasında Kamu Düzenine Uygunluk Şartı: Kamu düzenine uygunluk koşulu hem tanıma hem tenfizde aranan ortak koşuldur. Bu nedenle bir yabancı boşanma ilamı hakkında tenfiz kararı verilebilmesi için, hükmün kamu düzenine aykırı bulunmaması gerekmektedir. Yani bir yabancı ilama dair ilamda yer alan boşanma hükmü ve buna ek olarak icrasına ihtiyaç duyulan nafaka, velayet ve tazminat gibi hükümlerin hukuki sonuçlarının Türk kamu düzenine aykırı olup olmadığı açısından incelenmelidir. Yabancı boşanma ilamı tenfiz edilecek ise kamu düzeninin müdahalesi iki şekilde gerçekleşir;

Birinci durumda tenfizi talep edilen boşanma ilamında yer alan boşanma hükmü kamu düzenine aykırı bulunmaktadır. Eğer bu durum söz konusu ise icrası gereken diğer durumların ( nafaka, velayet, tazminat ) kamu düzenine aykırı olup olmadığının önemi kalmaz. Çünkü eğer boşanma hükmü kamu düzenine aykırı ise bu boşanma hükmü tanınmaz ve tanınmayan bir ilamın tenfizi de mümkün olmaz.

İkinci durumda yabancı boşanma ilamında yer alan boşanma hükmü kamu düzenine aykırılık taşımaz fakat icraya ihtiyaç gösteren nafaka,velayet, tazminat gibi hükümlerin Türkiye’de icra edilmesi kamu düzenine aykırılık gösterir. Bu durum söz konusu ise boşanma ilamının yasada öngörülen diğer koşulları da taşıması şartı ile tanıma gerçekleşir. Fakat icrası gereken diğer maddelere ilişkin hükümler kamu düzenine aykırı ise tenfiz istemi reddedilir. Bu ihtimalde taraflar ayrı bir dava açma yolu ile kamu düzenine aykırılık oluşturan hükümlerin düzenlenmesini talep edebilir.

Boşanma Kararlarının Tenfizinde Kamu Düzeni Engeli Sayılabilecek Durumlar

a) Nafaka

Bir yabancı boşanma ilamında müşterek çocuk yararına iştirak nafakasına hükmedilmiş olabilir. Eğer iştirak nafakasına hükmedilirken borçlunun ödeme gücü dikkate alınmadan gücünün çok üzerinde bir tutara hükmedilmiş ise bu durum Türkiye’de bu hükmün icrasının kamu düzenine aykırı olduğu anlamına gelir. Bu sebepten dolayı tenfiz talebi reddedilir. İştirak nafakası belirlenirken borçlunun ödeme gücünün dikkate alınması gerekmektedir.

Yoksulluk Nafakası

Bir yabancı boşanma ilamında eşlerden biri yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olabilir. Bir önceki durumda olduğu gibi yoksulluk nafakasına da hükmedilirken borçlunun ödeme gücü dikkate alınmalıdır. Eğer borçlunun ödeme gücü dikkate alınmamış ve ödeme gücünün üzerinde bir tutara hükmedilmiş ise bu hüküm Türkiye’de kamu düzenine aykırılık teşkil eder . Bu sebepten bu hükme ilişkin tenfiz talebi reddedilir.

b) Velayet

Bir yabancı boşanma ilamında müşterek çocuğun velayetinin eşlerden birine bırakılmasına karar verilebilir. Doktrine göre, velayet konusunda karar verilirken sadece çocuğun menfaatlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir. Eğer bir yabancı boşanma ilamında velayete hükmedilirken çocuğun menfaatleri hiç göz önünde bulundurulmamış ya da yeteri kadar gözetilmemiş ise bu velayete ilişkin hüküm kamu düzenine aykırıdır. Bu sebepten bu yöndeki tenfiz istemi reddedilir. Vurgulamak gerekirse yaş , etnik köken, cinsiyet ve ülke farkına bakarak velayeti otomatik olarak ana veya babadan birisine veren , çocuğun menfaatini gözetmeden eşlerin yaptıkları anlaşmaya göre velayeti düzenleyen yabancı mahkeme kararları Türk kamu düzenine aykırı düşmektedir. Fakat boşanmaya hükmedilmiş fakat velayet konusunda hüküm verilmemiş ya da müşterek çocuğun velayetinin boşanmadan sonra da birlikte kullanılmasına hükmedilen yabancı mahkeme kararları kamu düzenini ihlal etmez.

c) Tazminat

Bir yabancı boşanma ilamında eşlerden biri için maddi ve/veya manevi tazminata hükmedilmiş olabilir. Eğer yabancı mahkeme tarafından hükmedilen tutar bir tarafın zenginleşip diğer tarafın fakirleşmesine sebep olacak kadar aleni bir miktarda yüksek ise tazminat ile ilgili hüküm kamu düzenine aykırı düşer. Çünkü burada tazminat amacını aşar ve tarafları denkleştirmek yerine bir tarafın cezalandırılmasına sebep olur.

Av.Kemal ŞENER

Benzer İçerikler:

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top