E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetki Şartı Nedir

Title: Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetki Şartı Nedir
Reviewed by Av. Kemal Şener on Mar 28
Rating: 5.0
Summary: Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetki Şartı Nedir

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetki Şartı Nedir: Yetki koşulu hem tanıma da hem de tenfiz de aranan ortak koşuldur.

1- Boşanma Davalarında Tenfiz Bakımından Önemli Noktalar

a) Nafaka
Boşanmada iştirak ve yoksulluk nafakaları tenfize konu olmaktadır.

aa) İştirak Nafakası
İştirak nafakası; boşanma davasında çocuğun velayetini almayan tarafın velayeti alan tarafa çocuğun bakımına katkıda bulunmak üzere ödediği nafaka anlamına gelmektedir. İştirak nafakası konusunda yetkili mahkeme boşanma davasına bakan mahkemedir. Yani eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri eşlerin birlikte oturduğu yer mahkemesidir.

bb) Yoksulluk Nafakası
Yoksulluk nafakası; kusuru daha ağır olmamak koşulu mevcut ise boşanma sebebi ile yoksulluğa düşecek tarafa geçimi için, diğer tarafın mali gücü oranında süresiz nafaka ödemesidir. Yoksulluk nafakası boşanma davası sırasında talep edilir ise, buna bakmakla yetkili olan mahkeme boşanma davasında yetkili olan mahkemedir.

b) Velayet

Evlilik devamı süresince velayet anne ve baba arasında ortaktır. Fakat boşanma davası sonucu evlilik birliği sona ermekte ve velayet birlikte kullanılamamaktadır. Bu durumda velayet hakim tarafından eşlerden birine verilir. Velayet ile ilgili konularda yetkili mahkeme boşanma davasında yetkili olan mahkemedir.

c) Tazminat

Mevcut olan veya beklenen menfaatleri boşanma neticesinde olumsuz yönde etkilenecek olan taraf eğer kusursuz veya daha az kusurlu taraf ise, kusurlu olan taraftan maddi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Yine benzer şekilde boşanmaya neden olan olaylar sebebi ile kişilik hakları bakımından saldırıya uğramış olan taraf kusurlu olan taraftan manevi tazminat talebinde bulunabilir. Maddi ve manevi tazminat talepleri için yetkili mahkeme boşanma davasında yetkili olan mahkemedir.

d) Mal Rejiminin Tasfiyesi

Eşler arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesine mal rejimi adı verilmektedir. Dört tür mal rejimi bulunmaktadır; yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi ve seçimlik mal rejimleri olan mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı. Evlilik birliği sona erer ise eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı sona erer ve malların tasfiye edilmesi gereksinimi doğar. Boşanma davası esnasında mal rejiminin tasfiyesi yapılacak ise, bu konuda yetkili mahkeme boşanma davasında yetkili olan mahkemedir.

2- Boşanma Davalarında Tenfiz Bakımından Önem Taşıyan Noktalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Yabancı unsurlu boşanma davalarının tenfizinde nafaka, velayet, tazminat ve mal rejimi tasfiyesi konuları büyük önem taşımaktadır. Bu konularda yetkili mahkeme boşanma davasında yetkili olan mahkemedir. Yani bu belirtilen hususlar bakımından milletlerarası yetkili olan Türk mahkemesi eşlerden birinin yerleşim yerindeki veya davadan önce son altı aydan beri eşlerin birlikte oturduğu yerdeki Türk mahkemesidir.

3- Boşanma Davalarında Tenfiz Bakımından Önem Taşıyan Noktalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Yabancı boşanma davalarında tenfiz bakımından önemli maddeler olan nafaka, velayet, tazminat ve mal rejiminin tasfiyesi konularında milletlerarası yetkiye sahip Türk mahkemelerinin münhasır yetkileri kural olarak söz konusu değildir. Çünkü boşanma davalarında Türk mahkemelerinin yetkisi kamu düzenine ilişkin olmakla beraber kesin olmamaktadır. Fakat özellikle mal rejimin tasfiyesi konusunda Trk mahkemelerinin münhasır yetkisi söz konusu olabilmektedir.

Av.Kemal ŞENER

Benzer İçerikler:

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top