E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Yabancı İlamın Aslı Yerine Tasdikli Sureti

Title: Yabancı İlamın Aslı Yerine Tasdikli Sureti
Reviewed by Av. Kemal Şener on Aug 17
Rating: 5.0
Summary: Yabancı İlamın Aslı Yerine Tasdikli Sureti

Yabancı İlamın Aslı Yerine Tasdikli Sureti : Davacı, Hollanda mahkemesince verilen boşanma kararının, tanınmasına karar verilmesini istemiştir. Hükümden sonra yürürlüğe giren 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 53/1. maddesinde; yabancı mahkeme ilamının, ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğinin ve onanmış tercümesinin sunulması yeterli kabul edilmiştir. Mahkemece; “yabancı ilamın onanmış aslının verilen kesin süreye rağmen davacı tarafından sunulmadığı” gerekçe gösterilerek istek reddedilmesi isabetsizdir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, Hollanda mahkemesince verilen boşanma kararının, tanınmasına karar verilmesini istemiş, mahkemece; “yabancı ilamın onanmış aslının verilen kesin süreye rağmen davacı tarafından sunulmadığı” gerekçe gösterilerek istek reddedilmiştir. Kararı davacı temyiz etmiştir. Hükümden sonra 12.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 53/1. maddesinde; yabancı mahkeme ilamının, ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğinin ve onanmış tercümesinin sunulması yeterli kabul edilmiştir.Bu husus gözetilerek işin esasının incelenmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/9244 K. 2008/9002 T. 19.6.2008

Av.Kemal ŞENER

 

Benzer İçerikler:

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top