E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Yargıtay : İcrai Kararlar Tanıma Yerine Tenfiz Edilir

Title: Yargıtay : İcrai Kararlar Tanıma Yerine Tenfiz Edilir
Reviewed by Av. Kemal Şener on Aug 17
Rating: 5.0
Summary: Yargıtay : İcrai Kararlar Tanıma Yerine Tenfiz Edilir

Yargıtay : İcrai Kararlar Tanıma Yerine Tenfiz Edilir : Davacı, yabancı mahkeme kararının tanınmasını talep etmiştir. Velayet ve nafaka konusundaki yabancı mahkeme kararları icrai niteliktedir. Bu nedenle anılan kararların tanınması değil, tenfizi istenebilir. Açıklanan nedenlerle davacı talebinin reddi gerekir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Tarafların Karaman Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1997/442 Esas, 1998/51 Karar sayılı ilamıyla boşandıkları, bu boşanma kararının nüfusa işlendiği, ve taraflar arasındaki evlilik birliğinin bu şekilde sona erdiği anlaşılmaktadır. Davacı, yabancı mahkemenin verdiği boşanma hükmünün tanınmasındaki hukuki yararını kanıtlayamamış bulunmasına göre boşanmanın tanınması isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Davacının velayet ve nafaka konusundaki tanıma isteğine gelince;

Bu istemlerin icrai niteliklerinden dolayı tanıma değil “tenfiz” davasına ( M.Ö.H.U.K. madde 38 ) konu olacağı da açıktır. Davacı yabancı mahkeme kararının tenfizini değil tanınmasını istemiştir. Bu nedenle davacının velayet ve nafaka konusundaki davasının da reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 1. ve 2. bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2007/2219 K. 2007/2792 T. 26.2.2007

Av.Kemal ŞENER

 

Benzer İçerikler:

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top