E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Yargıtay : Tanıma Tenfiz Davasında Tebligat

Title: Yargıtay : Tanıma Tenfiz Davasında Tebligat
Reviewed by Av. Kemal Şener on Aug 17
Rating: 5.0
Summary: Yargıtay : Tanıma Tenfiz Davasında Tebligat

Yargıtay : Tanıma Tenfiz Davasında Tebligat : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 39/1. maddesi “tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.” hükmünü taşımaktadır. Tanıma talebinin incelenmesi ve karara bağlanması tenfizdeki gibidir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 39/1. maddesi “tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.” hükmünü taşımaktadır. Tanıma talebinin incelenmesi ve karara bağlanması tenfizdeki gibidir. ( MÖHUK. md. 42 ) Dava dilekçesi ve duruşma günü davalıya tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmaksızın ( HUMK. md. 73 ) yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere yukarıda 1. ve 2. bentlerde yazılı nedenle BOZULMASINA, 27.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/21493 K. 2006/6346 T. 27.4.2006

Av.Kemal ŞENER

 

Benzer İçerikler:

One comment

  • Sibel Derici

    Bir sorum olacak . Cevaplayabilirseniz sevinirim. Ben yurt dışında evlenip evliliğimi bitirmiştim. Eski eşim Türk idi ama Türk vatandaşlığını kaybedip yabancı ülke vatandaşı olmuştu. Biz şimdi kendisi ile konuşmuyoruz . Eski adresini biliyordum ama şu anda taşınıp taşınmadığından emin değilim. Boşanmamın Türkiye’de tanınmasını istiyorum. Tebligat eski eşime ulaşmaz ise ne olur ?
    İyi çalışmalar
    Sibel

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top