E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu

Boşanma Tanıma Tenfiz

Yargıtay : Tanıma Tenfiz İçin Yabancı İlamın Kesinleşmiş Olması

Yargıtay : Tanıma Tenfiz İçin Yabancı İlamın Kesinleşmiş Olması : Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Tenfiz dilekçesine ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin de eklenmesi […]

Devamını Oku

Yabancı İlamın Aslı Yerine Tasdikli Sureti

Yabancı İlamın Aslı Yerine Tasdikli Sureti : Davacı, Hollanda mahkemesince verilen boşanma kararının, tanınmasına karar verilmesini istemiştir. Hükümden sonra yürürlüğe giren 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 53/1. maddesinde; yabancı mahkeme ilamının, ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğinin ve onanmış tercümesinin sunulması yeterli kabul edilmiştir. Mahkemece; “yabancı ilamın onanmış aslının […]

Devamını Oku

Yargıtay : Yurtdışında Savunma Hakkı İhlali

Yargıtay : Yurtdışında Savunma Hakkı İhlali : Tanınması istenen yabancı boşanma kararı verilirken; savunma hakkının ihlal edilmiş olması, Türk kamu düzenine açık aykırılık oluşturur. Savunma hakkı ihlal edilerek verilmiş bir yabancı boşanma kararının tanınması ve tenfizi 2675 Sayılı Yasanın 38/c maddesi uyarınca mümkün değildir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda […]

Devamını Oku

Yabancı İlam ve Türk Kamu Düzeni

Yabancı İlam ve Türk Kamu Düzeni  Davacı yabancı mahkemeden verilen boşanmaya ilişkin kararın tenfizini istemiştir. Hollanda Rotterdam mahkemesi tarafların boşanmalarına karar vermiş ve karar 24.10.2003′de kesinleşmiştir. Tenfizi istenilen ilamda 1989 doğumlu Volkan ile 1991 doğumlu Berkan’ın velayeti ana babanın her ikisi üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir. Yabancı mahkemenin çocukların velayetini yazılı şekilde düzenlemesi Türk Medeni Kanununa […]

Devamını Oku

Yargıtay : Tenfiz Davasında Karşılıklılık Şartı

Yargıtay : Tenfiz Davasında Karşılıklılık Şartı : Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce dosyaya gönderilen cevap; kararın verildiği Eyalet itibarıyla, Türkiye’de tenfiz edilecek kararın türü ve hukuki niteliği bakımından yasal bir engelin bulunup bulunmadığını ve fiili uygulamanın ne yönde olduğunu gösterir mahiyette değildir. Öyleyse Amerike Birleşik Devletlerindeki yasal düzenlemeye göre ilamın verildiği […]

Devamını Oku

Top