E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu

Boşanma Tanıma Tenfiz

Tanıma Tenfiz Davasında Karşılıklılık Şartı

Tanıma Tenfiz Davasında Karşılıklılık Şartı : (Mütekabiliyet) : Yabancı mahkeme kararlarını Türkiye’de tenfiz edebilmek için yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş bir ilam bulunması şartına ek olarak MÖHUK’un 54. Maddesinde yer alan koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bunlardan birincisi Karşılıklılık koşuludur. Karşılıklılık koşulu, kararın verildiği devlete yönelik bir koşuldur. Bu nedenle tenfizi talep eden kişinin vatansız ise […]

Devamını Oku

Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası : Davalı tarafın Türkiye’deki ikametgahı olan yer mahkemesinde açılır. Davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa , sakin olduğu yer mahkemesi , bu da yoksa Ankara, istanbul veya İzmir’de bulunan Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi) yetkilidir. Mahkeme yetkili olup olmadığını kendisi dikkate almaz çünkü Tanıma tenfiz davasında yetki kamu düzeninden değildir. Davalı taraf mahkemeye […]

Devamını Oku

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

Boşanma Tanıma Tenfiz : Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, boşanmaya ilişkin davayı ister yurtdışında, ister Türkiye’de açabilirler. Boşanma davası Yabancı Mahkemede açıldığı takdirde, taraflardan her ikisi de Türk Vatandaşı ise, davada Türk Hukuk kuralları uygulanacaktır. Taraflardan birisi Türk, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise Mahkeme kendi hukuk kurallarını uygulayacaktır. Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının, Türkiye’de […]

Devamını Oku

Yargıtay : Tanıma Tenfiz Davasında Tebligat

Yargıtay : Tanıma Tenfiz Davasında Tebligat : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 39/1. maddesi “tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.” hükmünü taşımaktadır. Tanıma talebinin incelenmesi ve karara bağlanması tenfizdeki gibidir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli […]

Devamını Oku

Yargıtay : Apostil Şerhinin Türkçe’ye Tercümesi

Yargıtay : Apostil Şerhinin Türkçe’ye Tercümesi : Tanınması talep edilen yabancı mahkeme kararında, kararın verildiği devletin yetkili makamlarının onayı ve tercümesinde yetkili Türk makamlarının onayı bulunmalıdır. Yabancı mahkeme kararının dosyaya sunulan aslında kararın verildiği devletin ( Almanya ), onaylamaya yetkili makamlarının onayı bulunmadığı gibi, kararın Türkçe tercümesinde Almanya’daki yetkili Türk makamlarının onayı da yoktur. Mahkemece, […]

Devamını Oku

Top