E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu – İstanbul


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Sürekli İş Sözleşmesi Süreksiz İş Sözleşmesi

Title: Sürekli İş Sözleşmesi Süreksiz İş Sözleşmesi
Reviewed by Av. Kemal Şener on Aug 18
Rating: 5.0
Summary: Sürekli İş Sözleşmesi Süreksiz İş Sözleşmesi

İş sözleşmeleri açısından yapılan sürekli-süreksiz iş sözleşmesi ayırımı, temelde “sürekli iş” – “süreksiz iş” ayırımına dayanmaktadır. İş Kanununa göre, nitelikleri bakımından en çok otuz işgünü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla süren işlere sürekli iş denir. Bu ayırım, tarafların iradeleri gibi sübjektif bir ölçüte değil, işin niteliği gibi objektif bir ölçüte bağlanmıştır. Ayırımdan çıkan sonuç ise, süreksiz işler üzerine kurulan iş sözleşmelerine süreksiz iş sözleşmesi; sürekli işler üzerine kurulan iş sözleşmelerine sürekli iş sözleşmesi denilmesidir.

Buradaki süreklilik iş sözleşmesinin değil, işin sürekli ya da süreksiz olmasını göstermektedir. Şöyle ki; iş otuz işgünü içinde tamamlanacak nitelikte ise yapılacak sözleşme süreksiz işe ait süreksiz iş sözleşmesi, buna karşılık otuz işgününden fazla sürecekse sürekli işe ait sürekli iş sözleşmesinden söz edilir.

Örnek vermek gerekirse; bir otomobil fabrikasında otomobilin üretimi işi niteliği itibarıyla 30 işgününden fazla süren bir iş olduğu için sürekli bir iştir, dolayısıyla fabrikada çalışanlar sürekli iş sözleşmesi ile çalışan kimselerdir. Buna karşılık aynı fabrikanın bahçesinde bekçi kulübesinin montajı ya da bu fabrikanın yıkılan duvarının onarılması işi nitelik itibarıyla otuz işgününden az sürecek bir iş olduğundan salt bu kulübenin montajı ya da duvarın onarımı için çalıştırılan işçilerin işi süreksiz iş ve dolayısıyla bu işçilerin iş sözleşmesi de süreksiz iş sözleşmesidir. Yine bu montaj işinin az sayıda ya da yetersiz işçilerle gerçekleştirilip otuz işgününden fazla sürmesi işin süreksiz iş ve iş sözleşmesinin de süreksiz iş sözleşmesi olduğu gerçeğini değiştirmez.

Öte yandan niteliği itibarıyla 30 işgününden fazla sürecek sürekli bir işin çok sayıda ve hızlı çalışan işçilerle otuz işgününden önce bitirilmesi de işin sürekli iş olma ve dolayısıyla iş sözleşmesinin sürekli iş sözleşmesi olma niteliğini değiştirmez. Zira, az önce de belirttiğimiz gibi bu ayırım açısından esas alınması gereken ölçüt işin niteliğidir. Nitekim, Yargıtay da bir kararında “… davacının çalıştığı işin niteliğine değil de, davacının çalıştığı süreye bakarak (yapılan işin) süreksiz iş olduğunun kabul edilmesi usul ve Kanuna aykırıdır” demektedir. Ekleyelim ki, madde metninde öngörülen 30 gün, iş hukuku alanında çok kullanılan bir deyimle takvim günü değil, işgünüdür. Bundan amaç, o iş için eylemli olarak çalışılmış olunması gerekli günlerdir.

Bu ayırımın önemi ise süreksiz işlere, sürekli işlerin tersine, ilke olarak Borçlar Kanunu m.313 ve devamında yer alan hizmet akdine ilişkin hükümlerin uygulanmasıdır. Nitekim 4857 sayılı îş Kanunu m. 10, f.2 hükmü, “Bu Kanunun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6. maddeleri süreksiz işlere uygulanmaz ” demektedir. Süreksiz işlerde, bu maddelerde düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Av.Kemal ŞENER

Benzer İçerikler:

İş Hukukunda İlişkiler

Title: İş Hukukunda İlişkilerReviewed by Av. Kemal Şener on Aug 19Rating: 5.0Summary: İş Hukukunda...

Kıdem Tazminatı

Title: Kıdem TazminatıReviewed by Av. Kemal Şener on Aug 18Rating: 5.0Summary: Kıdem Tazminatıİş sözleşmesinin...

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top