E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu – İstanbul


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Vasiyetname : Şartları, Çeşitleri, Vasiyetten Dönme

Title: Vasiyetname : Şartları, Çeşitleri, Vasiyetten Dönme
Reviewed by Av. Kemal Şener on Aug 18
Rating: 5.0
Summary: Vasiyetname : Şartları, Çeşitleri, Vasiyetten Dönme

Miras bırakanın ölümü sonrasında, malları üzerinde kendi iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı yapılan ve ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyetname yapabilmek için ; 15 yaşını doldurmuş olmak, Ayırt etme gücüne sahip (yani, sezgin olan; akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ve benzeri halleri olmamak yeterli olup, bu haklara sahip olanlar, Kanun’un belirlediği sınır ve şekiller dahilinde, vasiyet yoluyla mallarından ta­sarruf edebilir. Vasiyet; temsilci veya vekil vasıtasıyla yapılamaz.

Vasiyetname Çeşitleri Nelerdir?

 • Resmi Vasiyetname,
 • Elyazısı ile Vasiyetname,
 • Sözlü Vasiyetname olmak üzere 3 çeşit vasiyet vardır.

Resmi Vasiyetname Nedir Şartları Nelerdir?

 • Resmi vasiyetname düzenlenirken; iki tanık huzurunda Sulh Ha­kimi, Noter veya kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli tarafından yapılması gerekir.
 • Vasiyetnamenin dilinin Türkçe olması lazımdır. Vasiyet yapan Türkçe bilmiyorsa; söyledikleri tercüman yolu ile alınır ve yazılır. Bu işlemden sonra içeriği tercüman tarafından anlatılır.
 • Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, Kanun gereğince vasiyet­namenin aslını saklamak zorundadır.

Vasiyet yapan kişinin okuma-yazma bilmediği durumda; memur bu va­siyetnameyi iki tanık önünde vasiyet yapana okur ve bunun üze­rine miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını karşıladığı beyan ettiği takdirde, tanıklar;

 • Vasiyetnamenin kendi önlerinde yapıldığını ve vasiyet edeni tasarrufta bulunmaya ehil gördüklerini;
 • Vasiyetnamenin memur tarafından miras bırakana kendi önlerinde okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.

Resmi Vasiyetnamenin Düzenlenmesine Katılamayacak Olanlar

 • Fiil ehliyeti bulunmayanlar,
 • Ceza mahkemesi tarafından verilmiş bir karar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
 • Okur yazar ol­mayan kişiler,
 • Miras bırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hı­sımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmi vasiyet­namenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak ka­tılamazlar.
 • Resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan me­mura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısım­larına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.
El Yazısı İle Vasiyetname

Vasiyet yapan tarafından, başından sonuna kadar kendi el yazısı ile yazdığı vasiyetnameye, “El yazısı ile vasiyetname” denir. El yazısı ile vasiyetnamede, vasiyetçi tarafından kendi el­yazısı ile vasiyetnamenin yazıldığı yeri, yılı, ay’ı ve günü yazıp imzalanması şarttır. El yazısı şeklinde düzenlenmiş olan vasiyetname, açık veya kapalı olarak saklanmak üzere Sulh Hakimi’ne veya yetkili memura bırakılabilir. Başkasına elyazısıyla yazdırılan veya daktilo ile yazdırıldıktan sonra, vasiyetçi tarafından imzalanan “El­yazısıyla Vasiyetname” hükümsüzdür. El yazısı ile vasiyetnamede, İmzanın, mutlaka el ile atılması gerekir. Mühür veya parmak iziyle imzalanan vasiyetname hükümsüzdür.

Sözlü Vasiyetname

Miras bırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesil­mesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü va­siyet yoluna başvurabilir.

Sözlü Vasiyetnamenin Yapılma Şekli Nedir?

Sözlü vasiyetnamede, miras bırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlardan bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmalarını talep eder. Resmi vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir. Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklar­dan biri, kendilerine beyan edilen son arzulan, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hakime beyan ederler. Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler. Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hiz­metinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırlan dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağ­lık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hakim yerine geçer. Miras bırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyet­name yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden 1 ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.

Miras Bırakan Tarafından Vasiyetten Dönülmesi

Miras Bırakan, aşağıdaki şekillerde vasiyetten dönebilir;

 • Yeni Bir Vasiyetname Oluşturarak; Miras bırakan, kanunda belirtilmiş olan şartlara uymak kaydı ile; yeniden bir vasiyetname yaparak, önceki vasiyetnamesini hükümsüz kılabilir. Miras bırakan yeni vasiyetname ile, daha önce yapılmış olan vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönebilir.
 • Eski Vasiyetnamenin Yok Edilmesi İle; Miras bırakan, daha önceden yapmış olduğu vasiyetnameyi yok etmek yoluyla da vasiyetname­den dönebilir. Vasiyetname, miras bırakanın istemi dışında kaza neticesinde veya üçüncü kişinin kusuru neticesinde yok olmuş, içeriği aynen veya tamamen belirlenemiyorsa yine hükümsüz kalacaktır. Bu durumda tazminat isteme hakkı saklıdır.
 • Miras Bırakan Tarafından Yapılan Sonraki Tasarruflar İle; Miras bırakan, daha önce oluşturmuş olduğu vasiyetnameyi yok etmeden yeni bir vasiyetneme yaptığı, ve yeni yapılan vasiyetname daha önceki vasiyetname ile çelişiyor ise, sonradan oluşturulan vasiyetname öncekinin yerini alacaktır. Miras bırakan, vasiyetnamesi ile bir kişiye bir mal bırakmayı taahhüt etmesine rağmen, daha sonra o mal üzerinde başka bir tasarrufta bulunduğu takdirde, önceki vasiyetname ortadan kalkar.

Av.Kemal ŞENER

 

 

Benzer İçerikler:

2 comments

 • selamün aleyküm hocam, 10 yıldır eşim ninesine bakıyor. kendi çocukları ziyaretine bile gelmiyor. ninesinin üzerine özürlü raporuyla araç almak istiyoruz. bu aracı ninesi, akıl sağlığı yerinde iken torununa vasiyetname ile miras bıraksa, öldükten sonra çocukları hak iddia edebilir mi? ( üzerinde başka tarla falan var. onları çocuklarına bırakacak şekilde vasiyet etse)

 • bir evim var sadece ogluma kalmasını ıstıyorum vasıyet verırsem hangı seklıyle vermelıyım gecerlıolsun ve evlenırsem esıme kalmasın sadece ogluma kalsın ögrenebılırsem memnun olurum saygılar

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top