Ad Soyad Değiştirme Dava Süresi Yetkili Mahkeme Gerekli Belgeler


Ad Soyad Değiştirme Dava Süresi Yetkili Mahkeme Gerekli Belgeler

Kişinin Adı ve Soyadı toplumdaki bireyleri birbirinden ayırmaya yaradığı için, genel kural kişinin adını ve soyadını istediği şekilde ve istediği zaman değiştirememesidir. Fakat bu genel kuralın sıkı sıkıya uygulanması, gerek toplumda karışıklık doğurması, gerekse kişilik haklarına saygısızlık olacağı için, Medeni Kanunumuz, bazı özel durumlar ve koşullar dahilinde kişinin ad ve soyadının değiştirilmesine izin vermektedir.

Medeni Kanun’un izin verdiği koşullarda kişiler ;

 1. Ad ve Soyadını değiştirebilecek
 2. Yeni bir ad alabilecek, kullandığı ada başkaca bir ekleme yapabilecek veya çıkarabilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus , ad ve soyadın değiştirilmesi ile, ad ve soyadın düzeltilmesi davaları arasındaki farktır. Ad ve soyadın değiştirilmesi davasında, kişi tamamen yeni bir ad veya soyada kavuşurken, düzeltme davasında Örneğin, kişinin aslında Ahmet olması gereken adı yanlışlıkla Ahmed olarak yazıldığından bahisle, doğrusu olan Ahmet’e çevrilmesidir.

Ad ve Soyadın Değiştirilmesinin Şartları Nelerdir

Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Aşağıdaki Şartlara Bağlıdır

A. Ad Soyad Değişikliği İçin Haklı Bir Sebebin Varlığı

Medeni Kanun ad ve soyad değişikliği için “haklı bir sebep” olması gerektiğini belirtmiş fakat hangi sebeplerin haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmemiştir. Bu yüzden ad ve soyad değişikliği için dava açarken haklı sebep olarak Nüfus Kanunu’nun 21. Maddesi ve Soyadı Kanunu’nun 3. Maddeleri göz önünde bulundurulacaktır. Bu maddeleri incelediğimizde;

 1. Milli kültüre,
 2. Örf ve adetlere uygun olmayan,
 3. Gülünç ve çirkin anlamları olan
 4. Kişisel ilişkilerde veya meslek ve sanatın icrasında yanlış anlamalar doğurabilecek hususlar haklı sebep olarak sayılacaktır.

Yukarıda sayılanların dışında, özellikle ad (isim) değişikliği davaları için uygulamada ayrıca kullanılan haklı sebep ise, kişinin gerek sosyal, gerekse iş çevresinde kimlikte yazan isimden başkaca bir isimle tanınması, kimlikte yazan ismini sadece resmi işlemlerinde mecburiyet dolayısı ile kullanmasıdır.

B. Ad ve Soyad Değiştirmek İçin Mahkemeye Başvuru Yapılması

Medeni Kanun ve Nüfus Kanunu gereğince ad ve soyadın değiştirilmesini talep hakkı ad ve soyadın sahibine aittir. Talep hakkı olan kişi bu başvuruyu bizzat kendisi yapabileceği gibi Avukat marifetiyle de yapabilir. Ad ve soyad değiştirme davaları sadece 1 defa açılabileceği için yapılacak başvurunun, hazırlanacak dilekçenin dikkatli yapılması gereklidir. Evli kadınlar, evlilik devam ettiği sürece soyadı değiştirme davası açamazlar.

C. Ad ve Soyad Değiştirmek İçin Hangi Mahkemeye Başvurmak Gerekir

Adını veya soyadını değiştirmek isteyen kişi, bizzat kendisi veya bir Avukat marifetiyle, yerleşim yeri (ikametgah) Asliye Hukuk mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapar. Ad ve Soyadı değiştirilmesi davası görülürken;

 1. Cumhuriyet Savcısı
 2. Nüfus Müdürü veya nüfus memuru hazır bulunur.
 3. Ad ve soyadı değişmesi kişisel durumları etkilemeyecektir. Kişi erkek ise erkek, kadın ise kadın, bekar ise bekar olmaya devam edecektir.
 4. Ad ve soyad değiştiğinde , Hakim, bu değişikliği yerel gazetede ilan ettirir ve nüfus müdürlüğüne bildirir.
 5. Kocanın soyadı değiştiğinde, evlilik birliği içerisindeki kadının, küçük çocukların ve evlatlığın soyadı da değişecektir.

D. Adın ve Soyadın Değişmesine İtiraz Edilmesi

Ad veya soyad değişimi nedeniyle zarar gören kişiler var ise, bu değişikliğin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde ad ve soyad değişikliğine dair kararın kaldırılmasını talep edebilir.

E. İsim Değiştirme davası için 2 adet tanık gereklidir.

 1. Tanıkların ad soyad T.C kimlik no ve adreslerinin belirtilmesi gerekir.
 2. Tanıklardan en az bir tanesinin (aile dışından) iş arkadaşı veya sosyal yaşantısından arkadaşı olması faydalıdır.

F. İsim Değiştirme Dava Süresi :

 1. Mahkeme yoğunluğuna göre 2-4 ay arasında

G. İsim Değiştirme İçin Vekaletname Çıkarırken Dikkat Edilecek Hususlar :

 1. Vekaletname çıkarılırken (Nüfus davaları açmaya, isim , soyisim değiştirmek için dava açmaya) şeklinde ibarenin MUTLAKA eklenmesi gereklidir.

H. Vekaletname Bilgileri :

Av. Kemal ŞENER

Adres : Sinanpaşa Mahallesi Hasfırın Caddesi Vidin İş Merkezi K.4 D.41 Beşiktaş İstanbul
Vergi Dairesi : Beşiktaş Vergi Dairesi
Vergi No : 21716130348 (T.C. kimlik no)
Baro : İstanbul Barosu
Baro Sicil No : 26329

Av.Kemal ŞENER

Ad Soyad Değiştirme Dava Süresi Yetkili Mahkeme Gerekli Belgeler ile Benzer Yazılar:

18 Ağustos 2013 Saat : 1:00

“Ad Soyad Değiştirme Dava Süresi Yetkili Mahkeme Gerekli Belgeler” için 52 Yorum

 1. Erdem Erdemir diyor ki:

  Ben babasız büyümüş bir aile ferdiyim babam yaşıyor fakat görüşmüyorum, baba tarafımdan kimseyi tanımıyorum ve sülalem kötü siyasi geçmişi olan insanlardan oluşuyor, ismim ve soy ismim bana psikolojik bir rahatsızlık uyandırıyor. Onların adına dair hiç birşeyi hayatımda görmek ve hatırlamak istemiyorum açıkçası adımı soyadımı taşıdığım kimliği kabulenmek bana rahatsızlık veriyor. Bu beni iş hayatımda ve günlük hayatımdada olumsuz etkiliyor. Adımı ve Soy adımı değiştirmem için nereye başvurmam ve hangi evrak ve prosedürlerle hazırlanmam gerekiyor bana bilgi verirmisiniz ?

Ad Soyad Değiştirme Dava Süresi Yetkili Mahkeme Gerekli Belgeler Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

.:: Mail İletişim Formu : Bize Yazınız ::.
Adınız:
Telefon:
E-mail: