E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu – İstanbul


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Doktorun Hastaya Karşı Sorumluluğu

Title: Doktorun Hastaya Karşı Sorumluluğu
Reviewed by Av. Kemal Şener on Aug 18
Rating: 5.0
Summary: Doktorun Hastaya Karşı Sorumluluğu

Sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk, Sözleşme dışı sorumluluk, Olarak ikiye ayrılmaktadır. Doktorun zarar verici eylemi, bazen hem sözleşmeye aykırılık, hem de haksız fiil niteliğini aynı anda taşıyabilir. Bu durumda hasta hangi kanun maddesine dayanarak dava açacaktır. Doktorun sorumluluğu bakımından hasta , isterse sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğa dayanarak, isterse haksız fiil dolayısı ile dava açabilir. Fakat sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğa dayanarak dava açılması hasta açısından aşağıda sayılan sebeplerden ötürü daha yararlıdır.

 • İspat Külfeti Bakımından, Doktor aleyhine açılan dava haksız fiil sorumluluğuna dayanarak açıldı ise , doktorun tazminata ödemesine hükmedilebilmesi için kusurlu olduğunu ispat etme görevi dava açana düşmektedir. Doktor aleyhine açılan dava Borçlar kanunu 96. maddesine göre sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğa dayanarak açılırsa bu defa kusurlu olmadığını ispat etme görevi Doktora düşecektir.
 • Doktorun yanında çalıştırdığı yardımcı şahısların fiillerinden sorumluluğu bakımından, Doktor ve hasta arasında sözleşmeden kaynaklanan bir ilişki olduğu takdirde, doktorun yanında çalıştırdığı kişilerin hatalı davranışlarından kaynaklanan sorumluluk Borçlar Kanunu 100. maddesine göre değerlendirilir. Doktor ve hasta arasında sözleşme dışı bir ilişkiden kaynaklanan davada, doktorun yanında çalıştırdığı kişilerin hatalı davranışlarından kaynaklanan sorumluluk Borçlar Kanunu 55. maddesine göre değerlendirilir. Her iki madde arasında önemli bir fark vardır. Borçlar Kanunu 55. maddesine göre Doktor ; zararın meydana gelmemesi için durumun gerektirdiği tüm dikkat ve özeni gösterdiğini, veya durumun gerektirdiği tüm dikkat ve özen gösterilmiş olsa dahi zararın oluşmasına engel olamayacağını ispat ederek sorumluluktan kurtulma şansına sahiptir. Borçlar Kanunu 100. madde Doktora böyle bir imkan vermemiştir.
 • Zaman Aşımı Yönünden, Sözleşmeden kaynaklanan davalarda hastanın doktor aleyhine dava açabilmesi için zamanaşımı süresi kural olarak 10 yıldır. Sözle dışı haksız fiilden kaynaklanan davalarda hastanın dava açması için zamanaşımı süresi zararı ve faili öğrenmesinden başlayarak 1 yıldır.

 

Doktorun Hastaya Karşı Sözleşme Dışı Sorumluluğu

Doktor ve hasta arasında yazılı veya sözlü olarak bir sözleşme yapılmadığı takdirde doktorun hukuki sorumluluğu, Borçlar Kanununun aşağıdaki maddelerine göre belirlenir. 41. madde Haksız Fiil , 55. madde Adam çalıştıranın sorumluluğu , 58. madde Doktorun maliki olduğu veya tedavide kullandığı teknik aletlerden kaynaklanan sorumluluk.

Doktorun Sözleşme Dışı Sorumluluğu İçin Gereken Şartlar

Fiil; Doktorun hastaya karşı sözleşme dışı sorumluluğu doğması için , ilk olarak hastaya karşı bir davranışta bulunmuş olması gereklidir. Bu davranış olumlu (müdahele) veya olumsuz (kaçınma) şeklinde olabilir.

 • Hukuka Aykırılık; Doktorun hastaya karşı davranışı hukuka aykırı olmalıdır. Yapılan müdaheleye hasta rıza göstermişse, hastanın rızasının alınamaması hali olsa dahi hastanın menfaati müdahele gerektiriyorsa, müdahele kamu gücü ile olmuşsa, bu durumda hukuka aykırılıktan söz edilemez.
 • Zarar; Doktorun hastaya karşı sözleşme dışı sorumluluğunun doğması için , hastada maddi veya manevi bir zararın oluşması gereklidir.
 • Doktorun Kusuru; Borçlar kanunu madde 41.e göre , doktorun hastaya karşı hukuki fiilinden dolayı sorumlu olması için , kusurlu hareket etmiş olması gereklidir. Fakat Borçlar kanunu 55.madde ve 58. maddelerde doktor kusurlu olmasa da sorumlu olacaktır.
 • İlliyet Bağı; Doktorun gerek sözleşmeden kaynaklansın, gerekse sözleşme dışı olsun, hukuki fiilinden dolayı hastaya karşı sorumlu olması, yapılan eylem ile oluşan zarar arasında bağlantı olması halinde söz konusu olacaktır.

Av.Kemal ŞENER

Benzer İçerikler:

Doktorun Hukuki Sorumluluğu

Title: Doktorun Hukuki SorumluluğuReviewed by Av. Kemal Şener on Aug 18Rating: 5.0Summary: Doktorun Hukuki...

One comment

 • Mustafa Yılmaz

  Merhabalar
  3,5 ay önce özel bir hastane de tüp mide ameliyatı olan annem, ameliyat sonrası süreçlerinde şikayetlerini hep doktoruna iletmesine ragmen doktoru tarafından takip edilmemiş şikayet ettiği rahatsızlıkların olağan ameliyat sonrası olabilecek rahatsızlıklar olduğunu dile getirmiştir. bayramdan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve farklı bir hastanede yatırılarak ameliyata alınmıştır. Yapılan ameliuayyatta bize söylenen mide küçültme ameliyatından kaynaklanan mide dikiminden veya sonrasında gelişen bir durum çercevesinde midede kaça delik söz konusu olmuştur. Buradan da var olan sızıntı sebebiyle 3 aylık bir süreç içinde hastanın batın bölgesinde iltihap oluşmuş ve tüm organları zedelemiş. ve bu süreçten sonra kurtulamadı ve vefat etti 3 hafta önce biz bu konu ile ilgili olarak izmirde savcılığa başvuruda bulunduk ve gerekli işlemler yapılmakta. Bu konuda neler yapabiliriz Teşekkürler.

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top